อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสระแก้ว

     
ธูปหอมไม้กฤษณา มะม่วงแก้วขมิ้นปลอดสาร ครีมทาผิว หมูกระจก

     
ผ้าขาวม้า จิ้งหรีด ไข่เค็ม น้ำเห็ดหลินจือ

     
ทำมาดีมัสสาสปาล์ม น้ำมันว่าน