มรวอ.สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/1pH5cRhvZWih…

สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top