มรวอ.สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า วัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า วัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนร่มเกล้า วัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/16NUrtgIZZWDOFFPJ7BIpjcmGupE…
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

มรวอ.สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า วัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

Scroll to Top