มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/1F-Qu16VUX6X…
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top