มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
.
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดจันทบุรี
Scroll to Top