มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ออกแนะแนว รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์

#แนะแนว อาจารย์ประจำหลักสูตร มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ออกแนะแนว รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ในคาบเรียนแนะแนว ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566
.
ณ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
#VRUSK #เรียนใกล้บ้าน #ทรัพย์สมบูรณ์ #เขาฉกรรจ์

Scroll to Top