อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
1 / 5
2 / 5
3 /5
4 / 5
5 / 5
 
     เรื่องประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
  อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
 
คณาจารย์และนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
(31 กรกฎาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (ภาคปกติ)  
(18 เมษายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม...
โครงการทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนาธรรมท้องถิ่นและของชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมวันสงกรานต์ 
(9 เมษายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม...
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชน 
(9 เมษายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม...
ดูงานที่วัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) จังหวัดสระบุรี
(5 เมษายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม...
โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
(4 เมษายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม...
ศึกษาดูงาน ณ.ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(17 ธันวาคม 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม...
สอบทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2560ณ. กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
(9-13 ธันวาคม 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม...
  คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม