banner
อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
  • img01
  • img02
  • img03
 – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (25-7-61)
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เสาร์ - อาทิตย์ ปีการศึกษา 2561 (18-7-61)
 
 


icon1
28-7-61 พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร 27-7-2561 พิธีมอบต้นรวงผึ้ง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27-7-2561 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชา
และเข้าพรรษาอาเซียน
26-7-2561 โครงการวันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา ถวายตนเป็นพุทธมามกะ
เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
icon2 icon3