มรวอ.สระแก้ว จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/…/1qGMqzqFWbKxp6aSVMT9xlNPqCYd…
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

 

 

Scroll to Top