มรวอ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรม Open House พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ร่วมกิจกรรม Open House โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุุมโรงเรียนคลองหาดวิทยาคม
สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/…/1JfesbMxYoHuGYRZm1cT25wX06hf…
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

 

Scroll to Top