มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา
เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/1Tbq7UNcqX6vlrZ9siIBBM_tD…
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top