มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว แนะแนวการศึกษาแก่กลุ่มผู้นำชุมชนอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาแก่กลุ่มผู้นำชุมชนอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top