มรวอ.สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/1S0uzph2Ks38n
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top