มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดงานคลองหาดเกษตรแฟร์ 66

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดงานคลองหาดเกษตรแฟร์ 66 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ทั้งนี้ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมฯ และเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
โดยงาน “คลองหาดเกษตรแฟร์ 66” จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ หน้าอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
“อำเภอคลองหาด ร่วมกับเกษตรอำเภอคลองหาด ขอเชิญเลือกซื้อพืช-ผล จากกลุ่มเกษตรกรในพิ้นที่ พบกับสินค้าอุปโภค บริโภค ของกินของใช้ สวนสนุก คอนเสิร์ต ศิลปิน พบกับการออกร้าน แนะนำการใช้ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร”
Scroll to Top