มรวอ.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน (Roadshow OTOP)

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้อาจารย์คณิต เรืองขจร และอาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน (Roadshow OTOP) โดยมีนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Scroll to Top