แนะแนวการศึกษาต่อให้กับกำลังพลกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร)

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.
.
อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ มรวอ.สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ให้กับกำลังพลกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ (ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร)
.
ณ อาคารนิมมาณกลยุทธ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ (ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว)
Scroll to Top