ปฐมนิเทศนักศึกษาเต็มเวลา (ภาคปกติ จ-ศ/ภาคเสาร์-อาทิตย์/โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 มิถุนายน 2566
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาเต็มเวลา (ภาคปกติ จ-ศ/ภาคเสาร์-อาทิตย์/โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ) ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่
.
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top