วไลยอลงกรณ์สระแก้ว ร่วมคัดเลือกเมนูอาหารในกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ… ที่หายไป The Lost Taste”

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
.
อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคัดเลือกเมนูอาหารในกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ… ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
.
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย และอาหารท้องถิ่น ต่อยอดสมุนไพรไทย สรรพคุณทางเลือก และส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น
เมนูอาหารพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้วที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
1. น้ำพริกกะสัง อำเภอตาพระยา
2. ข้าวหลามบ้านพร้าว อำเภอวัฒนานคร
3. แกงไข่มดแดง อำเภอเมืองสระแก้ว
.
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top