ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง อว. พร้อมด้วยคณะกรรมการของสำนักงานปลัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานการประกวดสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ ดีเด่น ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
.
นางสุวรรณี คำมั่น พร้อมด้วย น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานการประกวดสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ ดีเด่น ประจำปี 2566
.
โดยมี รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี และผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ นายพลาย มั่นยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นายกสิณสัตน์ ศรีศิวิไล หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหม สระแก้ว โครงการศิลปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทยพื้นบ้าน ไหมดาหลา และแมลงทับ (กรมหม่อนไหมสระแก้ว) นายสมจิตร สังข์ชม พัฒนาการอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
.
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไหมอีรี่ตำบลทัพเสด็จ บ้านทัพเสรี ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ลิงก์ข่าวประชาสัมพันธ์ : https://mgronline.com/qol/detail/9660000066888
Scroll to Top