บรรยากาศสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ VRU-TEP วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566

บรรยากาศสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ VRU-TEP
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. – 15.30 น.
.
-ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ สระแก้ว
-ภาคพิเศษ มทบ.19
-สาขาสาธารณสุข (ตาพระยา)
-ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์
*** สอบที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร2 ***
-ภาคพิเศษ ตาพระยา (รปศ + การจัดการ)
***สอบที่โรงเรียนตาพระยา ห้อง 5208 ***
Scroll to Top