บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.45 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566
.
ณ ห้องส่งโทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดจันทบุรี
Scroll to Top