ประชุมการหารือความร่วมมือทางวิชาการ (ด้านการศึกษา) ภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.
.
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากจังหวัดบ็อนเตีนย์เมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดยนายเสรียง ลี กงสุล กงสุล ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจย และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ร่วมหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมียนเจย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล สร้างเครือข่ายทางการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ ระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ที่ห้องประชุมสระขวัญ ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานที่ประชุม ภายหลังร่วมหารือความร่วมมือการศึกษา ของทั้งสองจังหวัดสระแก้ว คณะจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา มีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
.
ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://shorturl.asia/UynpI

#valayasakaeo #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #vrusk #sakaeo #SDGs #จังหวัดสระแก้ว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง : จ.สระแก้ว จับมือ จ.บ็อนเตีนย์เมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา หารือเตรียมจัดทำ MOU สร้างเครือข่ายความร่วมมือการศึกษา – Burapa tv online , จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา จับมือทำ MOU สร้างเครือข่ายการศึกษา  – 77 ข่าวเด็ด (77kaoded.com) , สร้างเครือข่ายความร่วมมือการศึกษา – YouTube

 

Scroll to Top