มรวอ.สระแก้ว ร่วมพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการ

วันที่ 20 กันยายน 2566
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ได้เข้ารับพระราชทุนการศึกษาต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฯ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี
.
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top