มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลยลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหน้างาน คณาจารย์ และบุคลากร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระราชปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลยลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เนื่องในวัน “14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ” วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
Scroll to Top