มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมออกอากาศรายการ “(Sakaeo One Team Education Talk)

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.10 – 11.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมออกอากาศรายการ “(Sakaeo One Team Education Talk) สระแก้วรวมใจเป็นหนึ่งเล่าถึงการศึกษา”📻ทางสวท.สระแก้ว FM 103.25 MHz. โดยนำเสนอบทบาทการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การพัฒนาเชิงพื้นที่ การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

Scroll to Top