บรรยากาศห้องสอบ มรวอ.สระแก้ว, โรงเรียนมัธยมตาพระยา สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศห้องสอบ มรวอ.สระแก้ว, โรงเรียนมัธยมตาพระยา ในการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP ของนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาใหม่แรกเข้า ที่ยังไม่มีผลสอบ ปีการศึกษา 2566

Scroll to Top