ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย 1) สามแยกสระแก้ว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย 1) สามแยกสระแก้ว การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมิภาค
.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top