ผศ.ชัยวุฒิ ร่วมทีมแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ SINGHA ALL STAR พบกับทีม VIP ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมการจัดฟุตบอลนัดพิเศษ SINGHA ALL STAR เพื่อโครงการ “คนเก่งนอกห้องเรียน” ทำ Learning Space สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดปทุมธานี ในการร่วมทีมแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ⚽️SINGHA ALL STAR 💫 พบกับทีม VIP ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
.
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#singhaallstar #คนเก่งนอกห้องเรียน #VRUSK #วไลยอลงกรณ์

Scroll to Top