ประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (กว.) มรวอ.สระแก้ว ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (กว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ครั้งที่ 5/2566
.
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีราชสิรินธร มรวอ.สระแก้ว
Scroll to Top