ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (Salesman จังหวัด)

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด
(Salesman จังหวัด)
.
ณ ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top