มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มรวอ.สระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มรวอ.สระแก้ว ครั้งที่ 1/2566
โดยมีพันตำรวจโทจรูญ ป้อมกฤษณ์ ประธานชใรมศิษย์เก่า, นางปราณี พิมพรรณา เลขานุการชมรมศิษย์เก่า เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
.
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีราชสิรินธร มรวอ.สระแก้ว

#VRUSK #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #ชมรมศิษย์เก่า #Unityรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

 

Scroll to Top