มรวอ.สระแก้ว ออกแนะแนว นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.), กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) อำเภอวังน้ำเย็น

#แนะแนว อาจารย์ มรวอ.สระแก้ว ออกแนะแนวรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 แก่นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.), กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) อำเภอวังน้ำเย็น
.
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top