ออกบูธ, แนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

#แนะแนว อาจารย์,เจ้าหน้าที่ มรวอ.สระแก้ว ออกแนะแนว, จัดบูธ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ในกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
.
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top