ร่วมงาน “ดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 – 20.00 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี, อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป, คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน “ดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ในงานดังกล่าว
.
ณ สวนสาธารณะสระแก้วสระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

Scroll to Top