มรวอ.สระแก้ว เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาฯ

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี, อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป, อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มรวอ.สระแก้ว เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยมีนายคิม โซเวนนา กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว, นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ร่วมด้วย
.
ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา
#VRUSK #SDGs #MeancheySchool #จังหวัดสระแก้ว #กระทรวงอว

Scroll to Top