มรวอ.สระแก้ว ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ (ด้านการศึกษา) กรุงปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี, อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป, อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มรวอ.สระแก้ว ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ (ด้านการศึกษา) ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาและยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ สระแก้ว ระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยมี นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายไทย และนายเกียรติ ฮุล ผู้ว่าการกรุงปอยเปต เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา และนายคิม โซเวนนา กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ร่วมด้วย
.
ณ ณ ห้องประชุมศาลาว่าการกรุงปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
#VRUSK #SDGs #Poipet #Cambodia #SAKAEO

 

Scroll to Top