มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ออกแนะแนว รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

#แนะแนว อาจารย์ประจำหลักสูตร มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ออกแนะแนว รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ในคาบเรียนวิชาแนะแนว โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566
.
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top