มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ออกแนะแนว รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนซับม่วงวิทยาคม

#แนะแนว อาจารย์ประจำหลักสูตร มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ออกแนะแนว รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ในคาบเรียนวิชาแนะแนว โรงเรียนซับม่วงวิทยาคม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566
.
โรงเรียนซับม่วงวิทยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
.
#VRUSK #เรียนใกล้บ้าน #ซมว #Submuangwittaya

Scroll to Top