มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ร่วมงาน “สภากาแฟคนการศึกษา” (Morning Talk) ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น.
.
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เข้าร่วมงาน “สภากาแฟคนการศึกษา” (Morning Talk) ครั้งที่ 2 เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share&Learn) ระหว่าง หน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดงาน
.
ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
Scroll to Top