มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรม Open House และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนอรัญประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ร่วมกิจกรรม Open House และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนอรัญประเทศ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุม โรงเรียนอรัญประเทศ วันที่ 27 ธันวาคม 2566
#VRU
#วไลยอลงกรณ์ฯ
#รับสมัครนักศึกษา
#VALAYA

Scroll to Top