พิธีทำบุญ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน และร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญ ในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 มรวอ.สระแก้ว

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีทำบุญ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน และร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญ ในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 มรวอ.สระแก้ว
.
#VALAYASAKAEO #VRUSK #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #HappyNewYear2024

Scroll to Top