มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย ด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี และ อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย ด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี
.
ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top