มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนวังดาลวิทยาคม ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 4 มกราคม 2567
#VRU #วไลยอลงกรณ์ฯ #รับสมัครนักศึกษา #VALAYA

Scroll to Top