มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 14.40 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
#VRU #วไลยอลงกรณ์ฯ #รับสมัครนักศึกษา #VALAYA

Scroll to Top