วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ จ.ปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 11.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์
#VRU #วไลยอลงกรณ์ฯ #รับสมัครนักศึกษา #VALAYA

 

Scroll to Top