ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก หมู่ 8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
#วไลยอลงกรณ์ฯ #รับสมัครนักศึกษา #VALAYA

Scroll to Top