มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนตาพระยา
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top