มรวอ.สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนตาพระยาตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนตาพระยา
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
เชิญชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/1o1h6e…
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top