พิธีทำบุญตักบาตร เปิดร้านหมี่ไหม เพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้า ในการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น.
.
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ้เปิดร้านหมี่ไหม เพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้า ในการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
.
ณ ร้านหมี่ไหม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top