มรวอ.สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/1bHWN0Pqag509UXndkv5Jd4e8pma…
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

Scroll to Top